SAFARI BĚH, 16. ŘÍJNA 2021

Safari běh se letos uskuteční na podzim 16.října a  nabídne tři druhy běhu a to na 10km, 5km a rodinný běh na 2km.

Běh podzimním Safari parkem bude na podporu antilop Derbyho, kterých na světě žije jen okolo tří stovek. Za drastickým úbytkem je ztráta jejich přirozeného prostoru a pytlačení. Safari park se podílí na jejich záchraně. Aby podpořil tento projekt, výnos ze Safari běhu bude věnován právě na tuto pomoc.

Aktuální informace k realizaci závodu sledujte na FCB stránkách Safari Parku